Fem plaça

FEM ESCOLA, FEM BARRI, FEM PLAÇA

Projecte curs lectiu 2016/2017

Descripció

El projecte està orientat a fomentar la corresponsabilitat en l’ús i la cura de l’espai públic, centrat en la placeta de Sant Miquel situada enfront del CEIP Josep Maria Jujol i a l’IES Vila de Gràcia així com a potenciar les relacions de col·laboració tant entre les entitats del barri relacionades amb la placeta, com entre aquestes i l’administració. Inclou la realització d’una sèrie d’activitats en la placeta definides, dissenyades i gestionades pels diferents col·lectius que participen en el projecte (AMPA CEIP i IES; AAVV del barri) destinades tant a les comunitats educatives de tots dos centres com al veïnat en general, orientades a millorar l’ús, la cura i la convivència en la placeta com a espai públic. Es constituirà una comissió conformada per les diferents entitats que participen en el projecte a fi de concretar una programació conjunta de les activitats, compartint recursos materials i humans. De forma paral·lela, es realitzaran reunions de seguiment amb districte, a fi de buscar solucions conjuntes a diferents problemàtiques que s’han detectat entorn de l’ús i manteniment de la placeta.

 

Justificació

L’actual projecte es planteja com a continuïtat dels projectes que es van venir impulsant des de l’AMPA en anys anteriors i en sintonia amb les línies de treball plantejades per al present curs escolar des de la Junta de l’AMPA. En els passats cursos, des de l’AMPA es va abordar en primera instància un treball de cohesió de la comunitat educativa a través del disseny i construcció col·lectiva d’un nou pati pel Jujol (Escoltem el pati). El següent curs, a més de la reestructuració i dinamització de les comissions que constitueixen l’AMPA, es va repetir una activitat col·lectiva en què va participar tota la comunitat educativa (Plantem el pati) al mateix temps que es van impulsar col·laboracions amb col·lectius i entitats del barri i la ciutat (Fem escola, fem barri). En aquest curs lectiu es pretén donar continuïtat a aquesta lògica de treball més enllà de l’espai físic de l’escola, en un projecte que permeti fomentar i afermar relacions amb altres col·lectius i entitats del barri. S’ha decidit focalitzar el projecte entorn de la placeta de Sant Miquel com a espai públic que forma part del dia a dia de la comunitat del Jujol, incorporant a altres col·lectius que també fan ús d’aquest.

 

Destinataris

El projecte inclou la participació de diferents col•lectius relacionats amb la placeta:

  • alumnat i famílies del CEIP Josep Maria Jujol
  • alumnat de l’IES Vila de Gràcia
  • veïnat del barri

Les entitats assumiran el disseny i gestió de cadascuna de les activitats previstes, comptant amb el suport de la resta de col•lectius.

Tant l’IES Vila de Gràcia com el CEIP Josep Maria Jujol participaran en el disseny de les activitats a fi d’articular-les des del programa docent del curs lectiu.

Objectius

  • Millorar la convivència en la placeta de Sant Miquel entre diferents col·lectius que habitualment fan ús d’aquesta.
  • Millorar l’ús i manteniment de la placeta.
  • Pautar amb districte millores en l’equipament, neteja i mobilitat en la placeta.
  • Promoure i potenciar relacions de col·laboració entre diferents col·lectius del barri (AMPA, entitats educatives, AAVV) i l’administració.

 

Fases

fases-fem-plac%cc%a7a

Ver entradas relacionadas